logz

Nieuw reglement 2013

Wijzigingen judo wedstrijdreglement.

Nieuwe regelgeving in het kort
Met ingang van 10 maart, tot en met het einde van de periode waarin de internationale pilot van kracht is (zijnde de WK judo senioren 2013 in Rio de Janeiro), is de onderstaande regelgeving van kracht bij alle judowedstrijden die onder auspiciën van de Judo Bond Nederland plaatsvinden.

Ippon
De ippon score wordt alleen gegeven wanneer er sprake is van volledige ruglanding met impact. Alle bruglandingen worden voor ippon aangezien.

Straffen / shido
Een eerste, tweede of derde shido resulteren niet in een score voor de tegenstander. Een vierde shido betekent hansoku-make.
Als na de reguliere speeltijd de stand gelijk is, wint de judoka met de minste shido.
Bij gelijke stand na de reguliere speeltijd gaat de wedstrijd door in golden score. De golden score kent geen tijdslimiet (geen hantei). Indien een judoka in de golden score bestraft wordt, verliest deze judoka de wedstrijd. Indien een judoka scoort, wint deze de wedstrijd.

Acties die o.a. met shido bestraft worden:
- Losmaken van de grip met twee handen;
- Alle éénzijdige pakkingen (zoals o.a. crossquardgrip) en het pakken bij de band moeten direct gevolgd worden door een aanval;
- Het omarmen van de tegenstander om te werpen, de zogenaamde ‘bear hug’.

Algemeen
Strikter bestraffen van judoka’s die niet overgaan tot kumi-kata of het voorkomen dat de tegenstander tot kumi-kata kan komen.

Acties die met hansoku-make bestraft worden:
Alle acties waarbij er onder de band wordt gepakt, zowel om een aanval te maken als om een aanval te blokkeren.

Osae-komi
Houdgrepen blijven ook buiten de wedstrijdruimte geldig, mits ‘osae-komi’ aangekondigd is binnen de wedstrijdruimte.

Kansetsu-waza en shime-waza
Wanneer een verwurging of armklem als effectief wordt herkend, geldt eveneens dat deze technieken buiten de wedstrijdruimte geldig zijn.

Houdgreeptijden
- 10 seconden: Yuko
- 15 seconden: Waza-ari
- 20 seconden: Ippon

Buiging / het groeten
De judoka’s dienen tegelijkertijd de wedstrijdruimte te betreden en tegelijkertijd te buigen, in de wedstrijdruimte. Het schudden van handen of handje klap voorafgaand aan de wedstrijd is niet toegestaan.

N.B. In Nederland is de internationale regel waarbij er één scheidsrechter op de wedstrijdmat staat niet van toepassing. Wedstrijden in Nederland kennen aldus drie scheidsrechters op de wedstrijdmat, zoals voorheen gebruikelijk.


Op 1 januari 2009 heeft de JBN de gewijzigde wedstrijdregels ingevoerd.
Deze regels zijn in 2008 op meerdere evenementen getest. Ondermeer op het EK onder 23 te Zagreb en op de wereldkampioenschappen judo voor junioren in Bangkok. De wijzigingen in het wedstrijdreglement zijn hieronder genoemd.

Afschaffen Koka
De Koka zal met ingang van 1 januari niet meer bestaan. Dit betekent dat voor een aantal situaties waar voorheen een Koka-, nu een Yuko gegeven zal worden. Het moeten dan wel landingen/situaties zijn die voorheen tussen de Koka en Yuko landingen in zaten.

De echte duidelijke Koka-landingen, (dus een landing op alleen maar bil, dijbeen of schoudertop en dus niet meer dan dat) worden dus geen Yuko. Een landing op bil en dan iets meer naar rug of naar zij geland, worden dus wel Yuko. 

In/Uit regel
Alle acties zijn geldig zolang één van de deelnemers nog contact heeft met de gevechtsruimte (net als in ne-waza.) Als men buiten de gevechtsruimte staat en er is geen actie meer (het gevecht ligt dus stil), wordt het gevecht onderbroken (Maté).

Golden score
De tijdsduur van de golden score wordt teruggebracht naar 3 minuten.

Shido
De eerste Shido resulteert nu alleen in een waarschuwing, ook in de golden score. De tweede Shido resulteert direct in een Yuko voor de tegenstander.

Stringenter straffen bij negatief judo
De arbitrage zal bij negatief judo stringenter straffen, voornamelijk bij:
- Het vermijden en blokkeren van Kumi Kata;
- Het maken van zogenaamde schijnaanvallen;
- Het (diep) gehoekt voorovergebogen staan en afhouden.

Broekspijp pakken
Het vastpakken van de broekspijp wordt direct bestraft met shido. Ook al volgt direct een actie/aanval en wordt de tegenstander door die actie geworpen.

 

Nederlandse tekst

Engelse tekst